Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Numer sprawy:
ZP-1/2021
Tryb postępowania:
tryb podstawowy – bez negocjacji
Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022, do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Termin składania ofert:
2021-06-18 09:30
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Informujemy o prowadzonym postępowaniu (tryb podstawowy bez negocjacji) o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00079477/01 w przedmiocie zakupu usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022, do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Postępowanie dostępne jest pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469251

 

 

Łączna kwota, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: netto814 814,81 zł, brutto880 000,00 zł w tym z podziałem na trzy części:

 

1)      Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022dlaZespołu Szkół nr 30 Specjalnych jako koordynatora procesu dowożenia: 202.000,00 zł brutto (8% VAT) tj. 187.037,03 zł netto,

2)      Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022dlaZespołu Szkół nr 31 Specjalnych jako koordynatora procesu dowożenia: 213.000,00 zł brutto (8% VAT) tj. 197.222,22  zł netto,

3)      Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3jako koordynatora procesu dowożenia: 465.000,00 zł brutto (8% VAT) tj. 430.555,56 zł netto.

Wynik postępowania:

W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00079477/01 na usługę dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych w każdej z trzech części przedmiotowego zamówienia:

CZĘŚĆ I  (Zespół Szkół nr 30)

Najkorzystniejsza okazała się oferta nr 1 - Biuro Podróży KRYSTAD s.c., ul. Konopnickiej 44, 85-124 Bydgoszcz
- Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]: 1.435,00 zł (60,00 pkt)
- Czas podstawienia pojazdu zastępczego: 60 min. (20,00 pkt)
- Termin płatności: 30 dni (20,00 pkt)
Łączna ilość punktów oferty nr 1: 100,00 pkt

CZĘŚĆ II (Zespół Szkół nr 31)

Najkorzystniejsza okazała się oferta nr 2 - P.H.U. LiBUS.pl Lidia Korcz, ul. Lisia 10, 85-374 Bydgoszcz
- Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]: 1.388,50 zł (60,00 pkt)
- Czas podstawienia pojazdu zastępczego: 45 min. (20,00 pkt)
- Termin płatności: 30 dni (20,00 pkt)
Łączna ilość punktów oferty nr 2: 100,00 pkt

CZĘŚĆ III (SOSW nr 3)

Najkorzystniejsza okazała się oferta nr 2 - P.H.U. LiBUS.pl Lidia Korcz, ul. Lisia 10, 85-374 Bydgoszcz
- Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]: 1.778,50 zł (60,00 pkt)
- Czas podstawienia pojazdu zastępczego: 45 min. (20,00 pkt)
- Termin płatności: 30 dni (20,00 pkt)
Łączna ilość punktów oferty nr 2: 100,00 pkt


Żadna oferta Wykonawcy nie została odrzucona.

 • Załączniki
 • Ogłoszenie
  rozmiar: 172 kB
  Informację wytworzył:
  Marcin Kokot
  Data wytworzenia:
  2021-06-10
  Wprowadził do BIP:
  Marcin Kokot
  Data publikacji w BIP:
  2021-06-10 17:04:41
  Liczba pobrań:
  230
 • Otwarcie ofert
  rozmiar: 225 kB
  Informację wytworzył:
  Marcin Kokot
  Data wytworzenia:
  2021-06-18
  Wprowadził do BIP:
  Marcin Kokot
  Data publikacji w BIP:
  2021-06-18 13:21:24
  Liczba pobrań:
  229
Informację wytworzył:
Marcin Kokot
Data wytworzenia:
2021-06-10
Odpowiedzialny:
Marcin Kokot
Wprowadził do BIP:
Marcin Kokot
Data publikacji w BIP:
2021-06-10 17:04:41
Modyfikował:
Marcin Kokot
Data ostatniej modyfikacji:
2021-07-05 14:17:00
Liczba odsłon:
580