Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Numer sprawy:
ZP-1/2022
Tryb postępowania:
tryb podstawowy – bez negocjacji
Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023, do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Termin składania ofert:
2022-04-29 09:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Informujemy o prowadzonym postępowaniu (tryb podstawowy bez negocjacji) o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00129717/01 w przedmiocie zakupu usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023, do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Postępowanie dostępne jest pod linkiem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/603243

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (ZP-1/2022):

 

OFERTA NR 1

Biuro Podróży KRYSTAD z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konopnickiej 44, NIP: 953 21 75 325

 

złożona w części I (ZS nr 30):

Cena ryczałtowa (zł brutto/dzień) – 1 944,00 zł

Ilość pojazdów - 3

Ilość pojazdów w wieku poniżej 5 lat - 3

Ilość pojazdów w wieku powyżej 5 lat - 0

 

OFERTA NR  2

P.H.U. LiBUS.pl Lidia Korcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Lisiej 10, NIP: 556 226 62 14

 

złożona w części II (ZS nr 31):

Cena ryczałtowa (zł brutto/dzień) – 1 838,50 zł

Ilość pojazdów - 6

Ilość pojazdów w wieku poniżej 5 lat - 6

Ilość pojazdów w wieku powyżej 5 lat - 0

 

złożona w części III (SOSW nr 3):

Cena ryczałtowa (zł brutto/dzień) – 2 228,50 zł

Ilość pojazdów - 10

Ilość pojazdów w wieku poniżej 5 lat - 10

Ilość pojazdów w wieku powyżej 5 lat - 0

Wynik postępowania:

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty w związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00129717/01 na usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w każdej z trzech części przedmiotowego zamówienia:

CZĘŚĆ I  - (Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy)
Najkorzystniejszą okazała się OFERTA Nr 1  - Biuro Podróży KRYSTAD s.c., ul. Konopnickiej 44, 85-124 Bydgoszcz.
1.    Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]     60,00 pkt.
2.    Ilość pojazdów     25,00 pkt.
3.    Wiek pojazdów     15,00 pkt.
Łączna ilość punktów Oferty nr 1 w przedmiotowej części zamówienia: 100,00 pkt

CZĘŚĆ II  - (Zespół Szkół nr 31 w Bydgoszczy)
Najkorzystniejszą okazała się OFERTA Nr  2 - P.H.U. LIBUS pl Lidia Korcz, ul. Lisia 10, 85-374 Bydgoszcz
1.    Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]     60,00 pkt.
2.    Ilość pojazdów     25,00 pkt.
3.    Wiek pojazdów     15,00 pkt.
Łączna ilość punktów Oferty Nr 2 w przedmiotowej części  zamówienia: 100,00 pkt

CZĘŚĆ III  - (SOSW nr 3 w Bydgoszczy)
Najkorzystniejszą okazała się OFERTA Nr  2 - P.H.U. LIBUS pl Lidia Korcz, ul. Lisia 10, 85-374 Bydgoszcz
1.    Cena ryczałtowa [zł brutto/dzień]     60,00 pkt.
2.    Ilość pojazdów     25,00 pkt.
3.    Wiek pojazdów     15,00 pkt.
Łączna ilość punktów Oferty Nr 2 w przedmiotowej części  zamówienia: 100,00 pkt

Żadna Oferta Wykonawcy nie została odrzucona.

 • Załączniki
 • Ogłoszenie
  rozmiar: 119 kB
  Informację wytworzył:
  Marcin Kokot
  Data wytworzenia:
  2022-04-21
  Wprowadził do BIP:
  Marcin Kokot
  Data publikacji w BIP:
  2022-04-21 14:34:21
  Liczba pobrań:
  261
Informację wytworzył:
Marcin Kokot
Data wytworzenia:
2022-04-21
Odpowiedzialny:
Marcin Kokot, Robert Kiela
Wprowadził do BIP:
Marcin Kokot
Data publikacji w BIP:
2022-04-21 14:34:21
Modyfikował:
Marcin Kokot
Data ostatniej modyfikacji:
2022-05-26 12:42:52
Liczba odsłon:
588