Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Numer sprawy:
PN-1/2023
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024, do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Termin składania ofert:
2023-05-29 09:30
Status postepowania:
aktualne

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty  w BYDGOSZCZY

ul. K.K. Baczyńskiego 5 ,  85-805 Bydgoszcz

 

ogłasza  postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości powyżej progu unijnego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n.  ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.05.2023r. pod nr: 2023/S 086-264023 oraz na niniejszej stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/762332  na: 

Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Warunki wymagane od dostawców określone zostały w ww. Ogłoszeniu, Specyfikacji Warunkach Zamówienia (SWZ), załączonych do niniejszego Ogłoszenia wraz z załącznikami zamieszczonymi na ww. Stronie prowadzonego postepowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/762332

 

Termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 29.05.2023r. do godz. 9.30

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2023-05-04
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2023-05-04 11:08:32
Liczba odsłon:
327