Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Numer sprawy:
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Dostawa do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 30 szt. komputerów stacjonarnych
Termin składania ofert:
2024-06-26 10:30
Status postepowania:
aktualne

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. K.K. Baczyńskiego 5, 85-805 Bydgoszcz

http://www.bip.bbfo.bydgoszcz.pl

 

Ogłasza Zapytanie Ofertowe na

 zakup i dostawę do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 30  szt. komputerów stacjonarnych w 2024r.


Termin
realizacji zamówienia (termin dostawy):  najpóźniej 21 dni od daty podpisania Umowy

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie w terminie do 26 czerwca 2024r. do godz. 10.30   na wzorze Formularza (załącznik nr 1) z poprzez Platformę Zakupową, zgodnie z wymogami  Zamawiającego określonymi w załączonych dokumentach.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.


Kryterium  oceny  Ofert:

C –-  najniższa jednostkowa cena brutto 1szt. komputera stacjonarnego:  100 % znaczenia


Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

LINK DO STRONY Z OGŁOSZENIEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/942458

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2024-06-18
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2024-06-18 10:32:32
Liczba odsłon:
58